Vi gör många olika typer av arbeten såsom tillbyggnader, renoveringar, kök, badrum  och mycket annat. För dig som arbetar i FF Bygg innebär det att du kommer att arbeta med många olika typer av arbeten. Från beställare till färdigt projekt arbetar vi med en process som består av olika steg, från offert, försäljning, planering, ritningar och beskrivningar samt tidsplanering och slutligen utförande med kvalitetssäkring för ett garanterat bra resultat. Vår process skapar ordning och reda vilket ger en bra struktur i företaget.

Vi har 3 olika nivåer av medarbetare på projekten:

Du kan arbetet men behöver någon som leder dig. Är ännu inte självgående.

Du kan leda andra direkt på arbetsplatsen samt organisera arbetet. Vi kallar det platsansvarig.

Du kan leda och organisera flera projekt samtidigt och arbetar med platsansvariga.

Det finns alltså goda möjligheter till utveckling inom företaget och att ta på sig större ansvar och utmaningar för den som vill lära sig mer och prova nya saker.

Meny